Daftmill 2010 – Summer Batch release (46%, OB 2021, 25 first fill bourbon barrels, 6250 btl.)
Daftmill 2009 (60,7%, OB for Kirsch Import 2021, first fill Oloroso butt #024/2009, 627 btl.)

Datfmill 2008 ‘Winter Batch release’ (46%, OB 2020, first-fill bourbon barrels, 6000 btl.)

Daftmill 2006 11 yo  ‘Summer Batch release’ (46%, OB 2018, first-fill bourbon barrels, 1665 btl.)
Daftmill 2006 12 yo ‘Winter Batch release’ (46%, OB 2018, first-fill bourbon barrels #080-085, UK version, 1625 btl.)