Liber 10 yo 2010 (59,9%, OB for Spanish Whisky Club, first-fill Pedro Ximénez cask #110, 300 btl.)
Liber 12 yo 2008 (60%, OB for Spanish Whisky Club, first-fill Pedro Ximénez cask #047, 537 btl.)
Liber 14 yo 2006 (60%, OB for Spanish Whisky Club, first-fill Pedro Ximénez cask #073, 300 btl.)
Liber 16 yo 2004 (59,6%, OB for Spanish Whisky Club, first-fill Pedro Ximénez cask #009, 300 btl.)

DYC

DYC (40%, OB 2010) – 60/100