Cooley 12 yo 1992 (60%, Cadenhead’s ‘Individual Cask’, 2004 bourbon barrel, 234 btl.)
Cooley 16 yo 1992 (57,4%, Cadenhead’s ‘Individual Cask’ 2008, bourbon barrel, 194 btl.)
Cooley 21 yo 1992 (56,3%, Cadenhead’s ‘Individual Cask’ 2013, bourbon barrel, 210 btl.)

Caol Ila 7 yo 2012 (60%, Asta Morris 2020, sherry butt, 524 btl.)
Caol Ila 8 yo 2011 (55,1%, Asta Morris 2019, sherry cask, 245 btl.)