Karuizawa 27 yo ‘Multi-vintages #1’ (59,1%, OB 2011, sherry butt & bourbon casks #6405, 4973, 8184, 6437, 1500 btl.) – 91/100

Lochside 40 yo 1981 (49,2%, Gordon & MacPhail 2021, refill sherry hogshead #802, 141 btl.)
Glen Mhor 40 yo 1982 (50,8%, Gordon & MacPhail 2022, refill sherry hogshead #72, 174 btl.)
St Magdalene 39 yo 1982 (54,8%, Gordon & MacPhail 2022, refill American hogshead #2094, 165 btl.)